Vesslan

  • 011

VESSLAN

PLATS: Trelleborg
KUND: Utredningsskiss till Prestera Förvaltning AB
YTA: 3200 kvm BTA

ÅR: 2005

Nybyggnad av flerbostadshus.