Vellinge Kommunhus

  • 15 Inredning 016
  • 15 Inredning 051
  • DSC_0412
  • Vellinge1

PLATS: Vellinge
KUND: Vellinge Kommun
ÅR: 2006 – 2013 i olika etapper

- En ny välkomnande huvudentré i två plan har byggts till med lounge, reception och kontorsytor.

- Mötesrum som tidigare fanns längst in och längst ner i byggnaden är framflyttade i närheten av entrén samt fördelade på de olika flyglarna och har blivit fler till antalet.

- Ny färgsättning och ytskikt i hela byggnaden samt uppglasade partier har uppdaterat både arbetsmiljön och gjort kommunhuset mer besöksvänligt.

- Sista etappen var en till- och ombyggnad i suterrängplanet med nytt stort pausrum för personalen med uteplats och nya kontorsytor i före detta mötesrum.