Västra Ingelstad

  • V3
  • V5
  • V1
  • V2

VÄSTRA INGELSTAD

PLATS: Västra Ingelstad
KUND: Vellinge Kommun
YTA: ca 710 kvm BTA
ÅR: Inflyttning maj 2014

Ombyggnad av ett befintligt hus från 1800-talet som tidigare använts som fritidsgård och som nu byggs om till skollokaler samt ombyggnad av en mindre byggnad från 1950-talet från fritidshem till fritidsgård. Byggnationen innefattar även en tillbyggnad på plan 2 av en förbindelsegång.