Vårdcentralen Getingen

  • IMG_3145
  • IMG_3182

VÅRDCENTRALEN GETINGEN

PLATS: Universitetssjukhuset, Lund
KUND: Region Skåne
YTA: ca 520 kvm
ÅR: färdigställt 2014

Ny vårdcentral med kväll- och helgmottagning i anslutning till akutmottagningarna på SUS Lund. Omfattande renovering och ombyggnad av del av plan 10 i befintlig byggnad. För personalens och patienternas trevnad har stor hänsyn tagits till val av material och kulörer i färgsättningen och inredningen.