Vannhögshallen

  • 140819 idrottshall FASAD

VANNHÖGSHALLEN

PLATS: Trelleborg, intill Lillevång och Vannhögskolan
KUND: Trelleborgs kommun
YTA: 3910 kvm BTA
ÅR: pågående

Vannhögshallen innehåller två idrottshallar varav den ena kan delas i två så att undervisning kan pågå i tre utrymmen samtidigt. Totalt finns 10 omklädningsrum för elever och 2 omklädningsrum för personal, kiosk, föreningslokal, förråd mm.

Stora ytor på de södra fasaderna täcks av integrerade solpaneler. Invändiga passager utanför omklädningsrummen och caféet på plan 2 kan också användas som åskådarplatser när matcher pågår på fotbollsplanen utanför.