Västervångskolan

  • entréhall 2
  • entréhall
  • målerirum
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • söderfasad
  • lila uppehållsrum
  • mittrappa
  • östfasad

VÄSTERVÅNGSKOLAN

PLATS: Trelleborg
KUND: Trelleborg Kommun
ÅR: 2016

En ny skolbyggnad med skollokaler för årskurs F-9. Byggnaden är i två plan med en indragen tredje våning och byggs samtidigt som den befintliga 70-tals skolan fortfarande är i bruk. Den nya skolan byggs ihop med befintlig matsal/köksbyggnad. Stor omsorg har lagts för att skapa en tilltalande miljö i den stora byggnaden med naturliga bra material, och bra dagsljus.

Förutom många undervisningsutrymmen finns mötesplatser och grupparbetsplatser i passager, nischer och i den gemensamma entréhallen i tre våningar. I den norra delen byggs lokaler för de yngre eleverna och den södra delen är planerad för äldre elever. Skolan innehåller även lokaler för grupper i särskild undervisning, specialundervisning och Borgen som är specialanpassad för elever med autism. Area: 12.240 kvm BTA (920-1230 elever)

Till projektet hör även en idrottshall, se Vannhögshallen