Swedpower

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

SWEDPOWER

PLATS: Malmö
KUND: FastighetsAB Malmö City
YTA: ca 475 kvm
ÅR: 2011-2012

Kontor till Swedpower. Hyresgästanpassning av sekelskifteslokal som ursprungligen har varit telegrafstation