Stora Hammars Skola

  • 14
  • IMG_3841-till konfrum 2
  • 2. Förskolan samlingsrum liten
  • 1 sida vänster liten

STORA HAMMARS SKOLA

PLATS: Höllviken
KUND: Vellinge Kommun
YTA: ca 10800 kvm BTA
ÅR: Färdigt 2012-2013

Vinst i parallellt uppdrag maj -08 gällande skola och förskola samt idrottshall. Gestaltning med en central byggnad med huvudentré som innehåller gemensamma funktioner. Till denna byggnad är fem flyglar dockade med lärosalar, grupprum osv. Stor omsorg har lagts vid att skapa en interiör som ger olika upplevelser i de olika byggnaderna anpassade för de olika åldersgrupperna mellan 1-16 år.