Stora Hammars skola och förskolas Inredning

  • 1
  • 2
  • 7
  • IMG_2472

STORA HAMMARS SKOLA OCH FÖRSKOLAS INREDNING

PLATS: Höllviken
KUND: Vellinge Kommun
YTA: ca 10800 kvm BTA
ÅR: Inflyttning januari 2012

Vinst i parallellt uppdrag maj -08. Gestaltning med en central byggnad med huvudentré som innehåller gemensamma och sociala funktioner. Till denna byggnad är sedan fem flyglar dockade med lärosalar, grupprum osv. Stor omsorg har lagts vid att skapa en interiör som ger olika upplevelser i de olika byggnaderna anpassade för de olika åldersgrupperna mellan 1-16 år.

Comments are closed.