Rosentorps skola

  • Exteriör

ROSENTORPS SKOLA

PLATS: Vellinge
KUND: Vellinge Kommun
YTA: ca 2200 kvm
ÅR: Inflyttning HT-09

Ombyggnad med nya fasader, överbyggnad av atriumgård och ändrad planlösning