Roos Park, området

  • Roos Park.ai
  • 161122 Illustrationskarta ROTERAD
  • Solstudie 150302.ai

ÅR: 2015

Skisser och underlag för detaljplan för äldreboende på ett centralt kvarter i Staffanstorp. Uppdraget omfattade studier av olika sätt att bebygga tomten med vårdboende och trygghetsboende, trafiklösningar, solstudier, dagvattenhantering och möten med kringboende.

Comments are closed.