Motorikcenter

  • 1
  • 2

Motorikcenter

Koncept

Konceptutveckling avs motorikcenter till LUGI gymnastik. Konceptet innehåller gymnastik-och motorikhall, med klätterväggar, hoppgropar, trampoliner, parkour, motorikdel för mindre barn mm.

Motorikcentret är tänkt att locka till spontan rörelse och glädje utan yttre prestationskrav eller instruktioner. Genom att alla av grovmotorikens grundrörelser tillgodoses i en överblickbarmiljö som är spännande utan att vara farlig kan man växa med utmaningarna.

 

Bakgrund

Folkhälsolarmen ljuder allt högre, barnfetman ökar, stillasittande och psykisk ohälsa leder till sämre skolresultat och allvarliga sjukdomar. Många barns grovmotoriska utveckling är undermålig. Var tionde dödsfall i Sverige beror på bristande fysisk aktivitet och Sverige är ett av de få länderna som saknar en nationell handlingsplan för kost och motion.

Inspirationen kommer ifrån Danmark där man har man kommit långt när det gäller att satsa på motorisk utveckling för barn och ungdomar.

 

Målsättning

-Att få fler barn att vara fysiskt aktiva och motivera nya grupper att röra sig

-Att stödja barns- och ungdomars motoriska utveckling

-Att nå den spontana och organiserade idrotten

-Att inkludera och attrahera alla, pojkar, flickor, ungdomar, utsatta grupper, vuxna, nybörjare och elit

-Att skapa en multidisciplinär mötesplats där rörelseglädjen är i centrum

Comments are closed.