Kv. Stämpen

  • Bild 1
  • A3 print.pdf

KV. STÄMPEN

PLATS: Malmö
KUND: PEAB
ÅR: Inflyttning hösten 2016

Detta är en tävling som vi vann tillsammans med Peab. Kvarteret Stämpen ligger i Västra Hamnen, granne med Stapelbäddsskolan. Det rymmer en idrottshall och 130 ungdomslägenheter, byggda runt och delvis på hallen. Alla lägenheterna har antingen ett uppglasat burspråk eller en fransk balkong. Eftersom tomten är väldigt trång är bostadsgården placerad på idrottshallens tak.