Karstorpsskolan

  • IMG_2171_mindre

KARSTORPSSKOLAN

PLATS: Lomma
KUND: Lomma Kommun.
YTA: ca 4500 kvm BTA.
ÅR: inflyttning hösten 2014.

Inredningsprojektering av skola 6-9. Vi har projekterat lös inredning samt utvärderat inkomna anbud under 2013- 2014