Johanneslust – Radhus

  • Radhusen 2
  • Radhusen 3
  • Radhusen 4

JOHANNESLUST - RADHUS

PLATS: Malmö
KUND: Lifra AB

Förfrågningsunderlag avs nybyggnad av 40 st radhus i två våningar. Projektet ligger i Johanneslust i en välbevarad före detta järnvägsindustrimiljö där Malmö-Simrishamn hade sina verkstäder. Två stycken radhustyper ingick i projektet. De lite mindre ”sågtandsradhusen” i Brf Dressinen med en tydlig industriell gestaltning samt en större radhustyp i Brf Spindeln.

Comments are closed.