Johanneslust – Lokstallar

  • Lokstallarna 1
  • Lokstallarna 2
  • IMG_2763-bearbetad

JOHANNESLUST - LOKSTALLAR

PLATS: Malmö
KUND: Lifra AB
ÅR: Inflyttning 2014

Ombyggnad och återuppbyggnad av före detta lokstallar till lägenheter. Lokstallarna ligger i Johanneslust i en välbevarad före detta järnvägsindustrimiljö där Malmö-Simrishamn hade sina verkstäder.

De befintliga lokstallarna är från 1914 och skulle byggas om till bostäder.

Originalbygganden är uppförd med en exteriört synlig betongstomme vilket var ovanligt modernt med tanke på att lokstallarna uppfördes på 1910-talet. Mellanväggar och den norra delen var uppförd i tegel. Bygganden var det enda bevarade ånglokstallet och det enda bevarade rundstallet i Malmö.

Det befintliga lokstallarna med 11 stallar byggdes om till 22 stycken hyreslägenheter med ny betongfasad.

Comments are closed.