Gåsen

  • 04

GÅSEN

PLATS: Limhamn, Malmö.
KUND: Limhamnshus AB.
ÅR: 2010

Tillbyggnad och ombyggnad av butikslokaler till vårdcentral.