Förskola Högkullen

  • Baksida 01
  • Baksida 01
  • Baksida 02 gemenskap
  • Högkullen 1
  • Högkullen 2
  • Högkullen 3

PLATS: Örkelljunga
KUND: Örkelljunga kommun
YTA: 1825 kvm BTA
ÅR: 2017-2018

Vårt uppdrag har varit att skapa en Hälsoförskola till barnen i Örkelljunga. Ett projekt med fokus på mat och måltid, gemenskap, rörelse och utemiljö.

Hälsoförskolan innehåller sex avdelningar och byggnaden består av tre huskroppar som möts i ett centralt gemensamt rum kallat Agora, där det bl a finns en lounge och plats för rörelselek och samling.

Byggnaden är i en resp två våningar med fasader i cederträ och låglutande papptak. Skärmtak och miljöhus utförs med sedumtak. Byggnaden ersätter en befintlig förskola som rivs med undantag för ett skyddsrum som behålls och införlivas i nybyggnaden.

Comments are closed.