Lärcenter Bryggan

  • 6f3302d095ef59e56fbd97355cf00fdc
  • 584f9e80c6393abb17178a240372ee11
  • e9968e5397f8f1f43bc81207ff6d0440
  • fafd8c931ed7c564e73bf87d8306b124

BRYGGAN

PLATS: Höllviken
KUND: Vellinge kommun
YTA: 2800 kvm BTA
ÅR: 2004

Bryggan är en del av Sundsgymnasiet i Vellinge och är i huvudsak ett lärcenter för vuxenutbildning. Intentionen är en byggnad som annonserar sig tydligt och bjuder in allmänheten och studerande att söka information och kunskap.

Viktigt för husets karaktär är växelspelet mellan ljust och mörkt, hur dagsljuset förs in i byggnaden och samspelar med det artificiella ljuset, rumsuppbyggnaden och rörelsen mellan öppna och mer slutna utrymmen samt materialens struktur och samspel mellan inredning och funktioner. Inredningen är inarbetad redan i programskedet och byggnaden studerad samtidigt exteriört och interiört.