Brandvakten

  • 5Brandvakten

BRANDVAKTEN

PLATS: Malmö.
KUND: Annehem.
YTA: 580 kvm BRA.
ÅR: 2006.

Ny- och ombyggnad av 1700-tals gård till daglig verksamhet enligt LSS.