Bensinpumpen

  • Bensinpumpen 4
  • Bensinpumpen 7
  • Bensinpumpen 6
  • Bensinpumpen 1
  • Bensinpumpen 2
  • Bensinpumpen 4
  • Bensinpumpen 3

BENSINPUMPEN

PLATS: Malmö
KUND: MKB
YTA: 15000 kvm BTA
ÅR: Pågående

Detta är en tävling som vi vann tillsammans med Peab. Kvarteret Bensinpumpen ligger där gamla Ljungmans verkstäder låg, i hörnet Limhamnsvägen-Geijersgatan, och rymmer 151 hyreslägenheter, en förskola och ett underjordiskt garage.

Den sedan tidigare rivna sågtandsfasaden återskapas och bildar fasad på de två nedersta våningarna mot Limhamnsvägen.