Augustenborgs förskola

  • Microsoft PowerPoint – Inspiration Greenhouse
  • Microsoft PowerPoint – Inspiration Greenhouse

AUGUSTENBORGS FÖRSKOLA

PLATS: Greenhouse Augustenborg, Malmö
KUND: Förskoleförvaltningen
YTA: ca 1400 kvm
ÅR: 2014-2015

Inredning och färgsättning av förskola i MKB´s bostadshus Greenhous (fd tvätteri). Byggnaden i sin helhet, inkl förskola, har extra höga krav gällande hållbarhet, miljö och klimatpåverkan. Stor hänsyn har tagits till val av material, ytskikt, inredning och textilier för att skapa en giftfri förskola.

Comments are closed.