Ängdala skola

  • Ängdala
  • IMG_1626
  • 01

ÄNGDALA SKOLA

PLATS: Höllviken
KUND: Vellinge kommun
YTA: 4000 + 1400 kvm BTA
ÅR: 2007 och 2011

Ängdala skola är placerad i gränsen mellan villorna i Höllviken och det öppna jordbrukslandskapet. Byggnaderna har hämtat inspiration från de vita gårdarna på slätten intill  med vita fasader, mörka tak och röda trädetaljer.

I projektet har vi arbetat mycket med dagsljuset i byggnaden samt att få en socialt tilltalande miljö bl a med det välkomnande caféet direkt innanför huvudentrén.

Skolan är formad för att skapa lä i gårdsmiljön för den stundtals starka vinden på slätten.  Etapp 1 planerades så att det var förberett för en senare ev tillbyggnad, vilken utfördes 2010.-2011. Delar av fasaderna har prefabricerade slipade betongelement med synlig ballast som är mycket slittåliga trots den vita kulören.

Nybyggnad av skola för åk 4-9 samt specialsalar, matsal och idrottshall. Gestaltning och utformning av nybyggnad. Etapp 1 utförd av Ann-Sofi Krook på tidigare kontor. Etapp 2 utförd av Chroma Arkitekter